Translate

piatok 18. septembra 2015

Kam zmizli mlyny na Záhorí? - #8 Mlyny v Borskom Mikuláši a v Šaštín-Stráže


     Keď som si už myslel, že môj rodný kraj už celý poznám, tak som zistil, že tomu tak nie je. Po tom čo moje mesto (Senica) vytvorilo propagačné brožúrky o Záhorí, v ktorých boli zverejnené moje fotografie, dostal som od mesta aj publikáciu o mlynoch v Senici. Celkom ma, táto pre mňa neznáma, história zaujala na toľko, že som sa rozhodol spracovať túto tému širšie. Tak som si sadol za počítač, pobehal knižnicu a historické mapy a to všetko pre to, aby som odkryl skrytú históriu a keďže mojim hobby je fotiť rozhodol som sa, že okrem spracovania údajov musím miesta prejsť osobne. V okrese Senica sa nachádza zopár dominantných tokov a preto som rozdelil prácu na časti o mlynoch na potoku Teplica, rieke Myjava a jej zvyšných prítokoch, na rieke Rudava a na Lakšárskom potoku. Pre lepší prehľad pripájam mapu, kde sa mlyny nachádzali.      Obec Borský Mikuláš ako ju v súčasnej podobe poznáme vznikla pričlenením samostatnej obce Borský Svätý Peter. Na Kalaštanskom potoku, ktorý preteká borom medzi Borským Petrom a Šajdíkovými Humencami bolo v minulosti viacero mlynov. O ich existencii však vypovedajú len názvy historickej mapy z roku 1914, ktorá tu spomína „Horní Štefan M., Dolní Štefan M., Szekács M.“. Na mieste kde tento potok križuje železnicu stával Törökov mlyn. Beňadik Törökovi, ktorý mal majetky aj v Dojči, väčšinou sa však zdržiaval v Trenčíne. Neďaleko po železnici smerom do dediny, ale nie už na tomto potoku stával Morávkov mlyn.

     V pôvodnom Borskom Mikuláši stál len jeden mlyn. Zaniknutý mlyn bol výnimočný tým, že ako jediný z okresu bol z časti veterný a z časti vodným mlynom. Veterný mlyn v Borskom Mikuláši bol postavený z dreva, v roku 1822 Jánom Kubíčkom. Išlo presnejšie o kombináciu vodného a veterného mlyna s horizontálnym veterným kolesom a množstvom zaujímavých technických riešení.

     Prvý mlyn v Šaštíne stál už v roku 1535 a v Strážoch v roku 1554. Na území obce boli spolu doložené tri mlyny. Prvý Brunovský mlyn na Starej Myjave pri Strážoch smerom na Senicu, druhý Brunovský mlyn v strede obce pri bývalom Starom zámku a Horný mlyn na Šaštínskom potoku zvaný aj Zváčov mlyn. V roku 1916 boli v činnosti v Šaštíne dva mlyny, jeden v majetku mlynára Jána Stanického a druhý vlastnila vdova po Jozefovi Náteroví. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov Myjavu zregulovali v novom toku, ktorý tečie približne stredom Šaštína-Stráží. Pôvodne stará Myjava obtekala po severnej strane starý zámok, terajší závod Slotas (predtým Trikota) a poháňala mlynské koleso Brunovského mlyna. Toto bola pôvodná hranica medzi obcami Šaštín a Stráže. Pred opustením územia mesta je na Myjave vybudované jedno stavidlo na reguláciu prietoku. Takto chráni mesto pred povodňami.
fotografie:
1. Dolný Štefan. mlyn
2. Szekács mlyn
3. Török Sekáčovský mlyn
4. Morávkov mlyn
5. Veterný mlyn
6. Bogogdány
7. Horný mlyn
8. Zaniknutý mlyn na starom koryte 
Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip JurovatýŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára