Translate

utorok 15. septembra 2015

Kam zmizli mlyny na Záhorí? - #6 Mlyny v Osuskom, Jablonici, na Cerovej a v Hlbokom


     Keď som si už myslel, že môj rodný kraj už celý poznám, tak som zistil, že tomu tak nie je. Po tom čo moje mesto (Senica) vytvorilo propagačné brožúrky o Záhorí, v ktorých boli zverejnené moje fotografie, dostal som od mesta aj publikáciu o mlynoch v Senici. Celkom ma, táto pre mňa neznáma, história zaujala na toľko, že som sa rozhodol spracovať túto tému širšie. Tak som si sadol za počítač, pobehal knižnicu a historické mapy a to všetko pre to, aby som odkryl skrytú históriu a keďže mojim hobby je fotiť rozhodol som sa, že okrem spracovania údajov musím miesta prejsť osobne. V okrese Senica sa nachádza zopár dominantných tokov a preto som rozdelil prácu na časti o mlynoch na potoku Teplica, rieke Myjava a jej zvyšných prítokoch, na rieke Rudava a na Lakšárskom potoku. Pre lepší prehľad pripájam mapu, kde sa mlyny nachádzali.


     

     Na Osuskom sa nachádzajú dva mlyny. Jeden je v osade Riasnik, jeho význam sa stratil aj po regulácii Brezovského potoka a zakopaním jeho náhona. Druhý mlyn sa nachádza priamo v dedine a je pri ňom zachovalá hrádza, cez ktorú sa hnala voda priamo na koleso. Rok vzniku mlynov je neznámy, v súčasnosti slúžia ako víkendové chalupy.
     Do chotára obce Jablonica patrilo v roku 1809 až deväť mlynov. K týmto mlynom patrili Šimončičov, Drahošovský, mlyn  Simeona Lipara neskôr Jankovičov, Kukleníkov, Zálešácky, Sahoranšiovský patril Kufferovi, Fulonarovský mlyn mali skalickí pekári, mlyn Na zámostí patril Pavlovi Brunovskému st. a mlyn Kameni mal Michal Brunovský. K zachovalejším údajom patrí však záznam z Pamätnej knihy z roku 1933 podľa ktorej bolo v tom čase v Jablonici už len 7 mlyn alebo ich ruín.[1]
     Na potoku Lukavec a jeho náhone boli tri mlyny. Smerom od Bielej Hory, vedľa Trnavskej cesty, ďalej od dediny, už v tom čase stáli zvyšky ruin z Fajtákovho mlyna, v neskoršom období sa oblasť nazývala Fajtáková studnička, studánka.
     Šebesta vymenil svoj mlyn pod Košarinou s grófmi a získal tak Jankovičov mlyn toto pomenovanie nesie po poslednom vlastníkovi, ktorý ho odkúpil v roku 1925, už vtedy bol prerobený na valcový. Známy je aj pod menom ako mlyn u Holdoša.
     Smerom z Jablonice na Cerovú stál po pravici posledný mlyn Ernesta Poláka. Voda z náhonu sa za Polákovým mlyn opäť vlievala do koryta Lukaveckého potoka.
     Na mlynskom náhone Brezovky, ktorý začínal už v Rakovci stáli viaceré mlyny. Prvým bol Nový mlyn neďaleko Rásnika.
     Ďalším mlynom na tomto náhone bol Valihorov mlyn. Tento mlyn bol pred tým vlastníctve Sasáka a ešte na starších mapách je zaznačený ako „Holicki M.“. V počiatkoch JRD bol využívaný na šrotovanie.
     V obci, v časti Olšie, stál Mudrochov mlyn, neskôr len píla, ktorá bola vo vlastníctve Pavla Blažka a Jána Mudrocha.
    Posledným mlynom patriacim pod Jablonicu bol Mlyn Valcha, nazývaný bol aj Grófsky, Manasilov. Nachádzal za dedinou, na samote blízko železnice spájajúcu Jablonicu so Senicou. Bol jediný, ktorý čerpal vodu z rieky Myjava. Dnes pre odľahlosť usadlosti patrí do katastra obce Hlboké.
     O existencii mlyna na Cerovej niet písomných dokladov. Jediným podkladom existencie je názov bývalej usadlosti Pustý mlyn, z ktorej vyplýva, že sa tu dlho nemlelo, keď dostal pomenovanie pustý. Miesto sa nachádza pri brehu Myjavskej Rudavy a sú tu nepatrné zvyšky kameňov po bývalom mlyne. Na tomto mieste sa nachádza viac ako 270 ročný zákonom chránený dub letný.
     Ďalej po prúde prieky Myjava a na Surovinskom potoku ležali už spomínané mlyny patriace pod Senicu a to Mlyn na Surovinách, mlyn na Lúkach a za senickou železničnou stanicou Danovičových mlyn.


[1] DINGOVÁ, A a kol.. Jablonica. s. 69
 

fotografie:
1. Mlyn v Rásniku
2. Mlyn v Osuskom
3. Jankovičov mlyn
4. Polákových mlyn
5. Nový mlyn
6. Valihorov mlyn
7. Mudrochov mlyn
8. Manasilov mlyn
9. Pustý mlyn
10. Mlyn na Lúkach


Insert title here
Photos by Filip Jurovatý

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára