Translate

nedeľa 13. septembra 2015

Kam zmizli mlyny na Záhorí? - #3 Mlyny v Čáčove


     Keď som si už myslel, že môj rodný kraj už celý poznám, tak som zistil, že tomu tak nie je. Po tom čo moje mesto (Senica) vytvorilo propagačné brožúrky o Záhorí, v ktorých boli zverejnené moje fotografie, dostal som od mesta aj publikáciu o mlynoch v Senici. Celkom ma, táto pre mňa neznáma, história zaujala na toľko, že som sa rozhodol spracovať túto tému širšie. Tak som si sadol za počítač, pobehal knižnicu a historické mapy a to všetko pre to, aby som odkryl skrytú históriu a keďže mojim hobby je fotiť rozhodol som sa, že okrem spracovania údajov musím miesta prejsť osobne. V okrese Senica sa nachádza zopár dominantných tokov a preto som rozdelil prácu na časti o mlynoch na potoku Teplica, rieke Myjava a jej zvyšných prítokoch, na rieke Rudava a na Lakšárskom potoku. Pre lepší prehľad pripájam mapu, kde sa mlyny nachádzali.

 

     Dedinka Čáčov, ktorá je od roku 1971 súčasťou okresného mesta Senica mala bohatú a dlhotrvajúcu históriu mlynov. Z prameňov vyplýva, že v 18. storočí boli v Čáčove dva pánske mlyny a jeden poddanský mlyn. Mlynári boli oslobodení od niektorých daní a robôt. Taktiež sa mlynári združovali v Mlynárskom cechu Brančského panstva, ktorý riadil cechmajster nazývaný mlynársky richtárom.

     Prvý Korezskov mlyn od Senice je najmenej zdokumentovaný mlyn. K jeho vlastníkom patrili mlynári z rodu Koreskovcov, Meltzerovcov, Beňovských.  Od roku 1948 bol v národnej správe.
     Jediná dochovaná technická pamiatka s pôvodným technickým vybavením v meste je Škodáčkov mlyn. V mlyne sa vystriedalo viacero vlastníkov, medzi ne patrili Králik, Brunovský, Jankovič, od roku 1913 patrí rodine Škodáčkovcov až do roku 2002 kedy ho odkúpil nadšenec histórie Peter Pivák. Budova valcového mlyna predstavuje technickú pamiatku prebudovanú v roku 1942, no jej vybavenie je už zo začiatku 20. storočia. Mlyne sa mlelo do 60. rokov 20. storočia, potom už len na potreby roľníckeho družstva a šrotovanie krmiva. V trojpodlažnom mlyne s motorovým zariadením je umiestnená stála expozícia Mlyny a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice a História Čáčova.
     Posledný Beňovský mlyn či Benkovský existoval už v roku 1760 popri ostaných mlynoch. Na mlyne Beňovských mleli Pavol a Ján Mikulíkovci, o čom svedčí listina grófa Nyáriho z tohto roku v ktorej je to zaznačené. V listine bolo presne napísané „Že jakowy Mlin Benkowsky rečzeny w osade Czaczowe ležiczy mam, takowy mlin zewšeczkiu jeho prípadnostýu, to jest zahradu lučku prinem ležiczy, nejiznačznej ze wšema Mlianrskima Nadobama a wšeczkim stawenim pritemže Mline se winalezajiczim to jest jizbu dwoma Komorama, jednu Maštalu a kuchinu w sumje zlatich Rimskich jeden Tisics dwesto zl. R. fl. 1200. Opatrnim Mužom Pawlowy, Janovy a Adamowy Mikulíkom, Obiwatelom Czaczowskim“.[1] Nový nájomca Pavel Mikulík nasledujúci deň, 2. augusta 1760, podpísal  so susedným mlynárom Andrášom Králikom dohodu o dobrých susedských vzťahoch.  Obaja sa zaviazali k čisteniu náhonu a  regulovaniu stavu vody. Na priečelí domu zdobí mlyn malá kartuš z roku 1850, v ktorej je napísané „Však daremné jest stavení, dúm náš, hospodárství naše, nebude li Tvé, Pane, požehnání nám dané darem na práce naše.“ Mlyn slúžil na mletie obilia do 50. rokov 20. storočia. V 70. rokoch odkúpil budovu agrochemický podnik, ktorý tam sídli dodnes.


[1] ZAJÍČKOVÁ, M. Čáčovské mlyny. In Záhorie – vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. s. 5-9.
 
fotografie: 
1. Horný Beňovský mlyn
2. Škodáčkov mlyn
3. Škodáčkov mlyn
4-8. Interiér Škodáčkovho mlynu
9. Dolný Beňovský mlyn

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára