Translate

nedeľa 5. apríla 2015

Premeny mesta Senica v rokoch 2007 až 2014
     Počas rokov, ktorých zatiaľ fotím, som sa zameral veľa krát na objekty v mojom okolí, najmä na moje rodné mesto – Senicu. Ľudia pomaly nevnímajú zmeny v mojom meste, ale vďaka môjmu pernamentnému zaznamenávaniu týchto miest som mohol tieto zmeny zaznamenať. Postupne v článku zameriam na isté okruhy, ktoré som najlepšie zmapoval a prešli najväčšími zmenami na pohľad mesta.

Námestie Oslobodenia

    Stredom mesta Senica je bezpochyby námestie. Vďaka fondu európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) mohlo mesto čerpať financie na projekt „Senica s novým námestím“. Mesto získalo financie vďaka, ktorým sa zmenilo okrem námestia aj Hurbanova ulica, kde aj začali zmeny už v júni 2010. Prelomovým rokom prestavby pre námestie bol rok 2011, kedy bolo takmer celý rok v prestavbe. Z pôvodného asfaltového, sivého námestia, ktorého jedinou ozdobou nebolo parkovisko v jeho strede, či nefunkčné podzemné toalety, ale rozkvitnuté čerešne sakura sa toto miesto premenilo na miesto s rozmanitou farebnou dlažbou a neuveriteľne veľa lavičkami (v rámci tohto projektu bolo v meste na takto malej rozlohe rozložených 107 lavičiek kúpené za sumu 65 896,80€, čiže jedna lavička v prepočte vyšla na 616€). Na novom námestí podľa vyhlášky mesta sa nemôže počas vianočných trhov (ktoré sú rekordne krátke oproti ostaným mestám – len 7 až 10 dní) podávať červené víno, vraj preto lebo by mohlo znehodnotiť dlažbu, ale nikomu už nevadí že cez leto je toto miesto obľúbeným miestom skaterov a ostávajú tu po nich šmuhy. Premenou zároveň prešiel aj katolícky kostol Navštívenia Panny Márie. Z pôvodne žltej fasády, ktorá ťahala oči v sivej zástavbe panelákov prešiel po rekonštrukcii do bielej farby čo už tak v tejto dobe nevadilo, keďže sa sivé paneláky zateplili a vyfarbili.

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý
júl 2007 / júl 2007 / jún 2011 / september 2013 / jún 2014 / december 2014


Slovenský hodváb

     Bývalá továreň výroby umelých vlákien, ktorá zvýšila svojho času zamestnanosť v regióne Záhorie už dlhé roky bola nefunkčná. Mesto sa preto pokúsilo objekt predať, keď sa nepodarilo predať pozemok v celistvosti bolo rozdelené miesto na viac parciel, ktoré sa už podarili predať. Pominulé roky sa pokračuje v demolácii objektov, aby na tomto mieste stále ďalšie nové byty a ďalšie nákupné centrum a ďalšia benzínka. Významnou sa stala strata dvoch komínov, ktoré predstavovali symboly mesta. Prvý starší a menší padol 6. decembra 2012 (mal presne 50 rokov) a druhý v 26. februára 2014.

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý
júl 2007 / marec 2011 / marec 2011 / marec 2011 / jún 2012 / jún 2012 / december 2012 / november 2013 / február 2014 / február 2014 / február 2014

Syda
    Budova Sydy sa mala stať nákupným centrom na sídlisku Sotina, no nikdy sa tak nestalo. Do mesta prišli nákupné reťazce a miesto vedľa panlákov začalo chátrať a priťahovať bezdomovcov. Objekt sa podarilo predať a v súčasnosti je na mieste stavenisko nového obytného domu.

Vlaková stanica
     Hoci stanica leží ďaleko od centra mesta, má významné postavenie pre dopravu. Na vlakovej trati Kúty-Senica-Trnava sa v týchto rokoch udiala kompletná rekonštrukcia len na staniciach v Senici a v Trnave. Začiatkom roka 2013 bola budova dokončená. Zmenil sa interiér ako aj sa budova z vonku zateplila. Ešte v ten rok sa dostavali nové nástupisko. 

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý
Syda: február 2011 a marec 2015 / Železničná stanica: marec 2011 a marec 2013.

    K hlavným stavebným premenám mesta počas rokov 2007 až 2014 je to zatiaľ všetko. Možno sa blízkej dobe zmenia miesta o ktorých by sme nepovedali, že by sa mali meniť a preto sa budem snažiť tieto zmeny pred a po zaznamenávať, aby o tom ostalo svedectvo.
    Na záver článku pridávam ešte jednu prezentáciu, kde sú staré fotky z minulého storočia dosadené do miest, kde by boli fotené dnes (v marci 2015).

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2

Photos by Filip Jurovatý

Kuffnerov kaštieľ / Štefánikova ulica / Fortňa - ulica za OD Perla / Synagóga / Sotina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára