Translate

streda 18. marca 2015

Letný výlet do Smoleníc
     Ideálnym jednodňovým výletom v letných mesiacoch je návšteva obce Smolenice. Dedina leží v okrese Trnava pozdĺž malokarpatskej cesty, ktorá sa tiahne od Pezinka po blízky Trstín. Pre lepší prehľad o mojej ceste prikladám mapu.


     Do dediny som sa prepravil autobusom, domov zase vlakom.  Autobusová zastávka leží v strede obce, od nej som sa vybral juhozápadným smerom. Na prvej pravotočivej zákrute som sa zašiel touto uličkou, kde na jej konci stojí starý pivovar Erdödyovcov.  Budova je štvorkrídlová s uzavretým nádvorím. Pôvodne budoval slúžila ako pivovar a neskoršie aj liehovar Krištofa Erdödyho. Pokračujúc juhozápadným smerom som chcel zísť z cestnej komunikácie a ísť turistickým chodníkom do Karpát, ale môj plán nevyšiel. Tento chodník je podľa miestnych už roky neoznačený a zarastený. Tak som sa namiesto plánovanej odbočky vydal stále rovno po komunikácii, ktorá ma priviedla k čističke vôd, vodovod, neviem čo to presne bolo ale odtiaľ viedla už len lesná cestička ku kaplnke Karmelskej Panny Márie.  V interiéri, budovy z 17. storočia, sa nachádza pôvodný oltár z motívom Panny Márie s dieťaťom, ale dnu sa nedostanete. Cestou okolo krížovej cesty pri kaplnke a po poľnej ceste a poli bol pekný výhľad na časť Smoleníc. Konečne som sa dostal do časti chatovej oblasti Jahodník, odkial vedia turistická trasa ku jedinej sprístupnenej jaskyni v Malých Karpatoch – jaskyňa Driny.  Do jaskyne sa podarilo preniknúť až v roku 1932, typickou výzdobou pre túto jaskyňu sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Jaskyňa je otvorená od 10:00 do 17:00, vstupuje sa vždy každú celú hodinu a prehliadka trvá 35 minút. Nezabudnite sa teplo obliecť! Aktuálna cena vstupu je 5€ pre dospelých, 4€ pre študentov a 7€ pre fotenie. 
     Na ceste do dediny, táto časť kedysi tvorila samostatnú obec – Neštih (dnes je súčasťou Smoleníc pod názvom Smolenická Nová Ves) kráčam okolo rodného domu najvýznamnejšieho rodáka z tejto obce vynálezcom padáka Štefana Banič. Ďalej po trase sa nachádzajú Božie Muká a Stará škola s Bustou Baniča. Dvojkrídlový objekt je bohato zdobený uličnou fasádou. V budove je aj jeho pamätná izba. Smerujúc ulicou Obrancov mieru do centra dedine sa nachádza Kostol Nanebovzatia Panny Márie s Kaplnka Navštívenia Panny Márie a cintorínom, kde je pochovaný Štefan Banič, jeho hrob má tvar padáka.   Na Smolenickom „námestí“, miesto kde som vystúpil z autobusu (zastávka Smolenice, OcÚ) sa nachádzajú mnohé drobné stavby ako Socha Sedembolestnej Panny Márie. Nádherné neskorobarokové súsošie Bolestnej Matky s Kristom, vystavané na masívnom vysokom členitom podstavci. Dal ho postaviť Ján Novaky na prelome 18. a 19. storočia. Súsošie je umiestnené v pôvodnej ohrade tvorenej šesťbokými stĺpmi zakončenými pologuľovou hlavicou, ktoré sú pospájané železnými klieštinami. Ďalšími stavbami sú Smolenický pranier, zvonica a pomník padlým vojakom - dva pomníky kompozične zladených do jedného celku a venovaných padlým vojakom zo Smoleníc v prvej a druhej svetovej vojne. Pomníky vyhotovil František Ott z Trstína. Zvonica. Viditeľnou budovou je zemianska kúria Kollerovcov. Táto dvojkrídlová budova s bohato zdobenou uličnou fasádou s erbom rodu, ktorú dal roku 1875 prestavať Július Koller, je dnes využívaná ako obecný úrad. Za kúriou sa v minulosti nachádzali dve kaplnky a park skladbou drevín podobný parku v kaštieli. 

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý
1 - pivovar, 2 - vstup do jaskyne, 3 - Stará škola a busta, 4 - Hrob Štefana Baniča, 5 - Smolenické námestie, 6 - Expozícia múzea Molpír, 7 - Hradisko Molpír

     Smerom hore dedinou, stále po SNP stojí  budova  Múzeua Molpír so slnečnými hodinami a sochu sv. Jána Nepomuckého.  Múzeum je otvorené tiež len v letných mesiacoch okrem pondelkov medzi 10 a 16 hodinou. Vstupné je 0,40€ pre dospelých a 0,20€ pre študentov.  Na dohľad od múzea sa nachádza Neskororenesančný kostol Narodenia Panny Márie z roku 1644 s cenným renesančným zariadením (pred kostolom je viac ako 350 ročná chránená lipa vysadená súčasne s výstavbou kostola) a Kaplnka sv. Michala. Od kostola som sa vybral do kopca (po ceste k hradisku sú informačné tabule obce) za hradiskom Keltov- Molpír. Hradisko tu bolo už v staršej dobe železnej (halštatská doba), šiestom storočí pred Kr. Na rozlohe 12 – 14 hektárov rozprestieralo veľké hradisko Molpír. Skladalo sa z troch nádvorí chránených valmi. Impozantné opevnenie bolo postavené z voľne kladeného kamenia, spevnené násypmi a drevenými konštrukciami. Našli sa tu základy veží, opevnených brán a okrúhla bašta. Z vnútornej strany najvyššieho opevnenia bol pristavaný rad obytných drevených zrubov. Na najlepšie chránenom, hornom nádvorí, „akropole“, boli tiež rady terás s obydliami. Nachádzalo sa tu aj Kultové miesto, ktorého miesto bolo vytesané do skaly (202 x 6 m). V ňom boli tri obetiská (ohniská), pri nich lebka a kosti asi dvojročného dieťaťa, rozbité mesiačikovité a geometrické idoly. Dokladom kultu je aj ľudská lebka v základoch jedného domu. Zistili sa stopy po vyspelej remeselnej výrobe a spracovávaní železa a bronzu. 
     Cestou do dediny z tejto krátkej odbočky sa zase zastavím pri kostole a vchádzam na jeho cintorín, kde je Kaplnka sv. Vendelína. Postavená bola Pálffyovcami ako rodinná kaplnka čo dokumentuje nápis na priečelí kaplnky (Na večný odpočinok sebe i svojim. Jozef Pálffy gróf z Erdödu. 1896) ako aj drevený kríž v interiéri. Okolo kaplnky sú rozmiestnené sochy kamenných mníchov prenesené z kláštora Katarínka. Štyri nadživotné skulptúry františkánskych mníchov vytesaných v 18. storočí pochádzajú z priečelia kostola rádu františkánov na sv. Kataríne pri Dobrej Vode. Podľa príslušných atribútov dnes vieme určiť iba sv. Františka z Assisi a sv. Antona z Padovy. Z cintorína vedie chodník  do lesa – ku krížovej ceste. Nad cintorínom sa v lese nachádza ešte jedna skrytá kaplnka Nanebovstúpenia Pána. Jednopriestorová stavba zaklenutá valenou klenbou s hlbokými, ostrými lunetami pochádzajúca z konca 17. storočia. Vstupný renesančný portál v minulosti zdobil erb Erdödyovcov a niku nad ním pieskovcová socha Madony z renesancie resp. skoršieho obdobia. Pôvodný oltár kaplnky pochádzal zo zrušeného františkánskeho Kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, rovnako ako organ, lavice i ostatné súčasti zariadenia. V interiéri sa zachoval dodnes iba nádherný organový parapet, bohužiaľ bez organového prospektu. 
     Z tohto kopca som sa vybral za najväčším symbolom obce k Smolenickému zámku. Zámok je však majetkom Slovenskej akadémie vied preto je pre verejnosť otvorený iba v lete, okrem pondelka medzi 10 a 18 hodinou. Vstup je každú celú hodinu a vstupné je pre dospelých 1,50 € a pre deti, dôchodcov 0,70 €. V areali sa nachádza Anglický romantický park, udržiavaný rodinou Pálfiovcov. Z pôvodného zariadenia hradu sa zachovali najmä benátske zrkadlá, zvyšok interiéru historikov nenadchne. Hrad poskytuje krásne výhľad na celé okolie a na jeho príjazdovú cestu k hradu, ktorú postavili za jednu noc, keď na zámku sa stretli predstavitelia ČSSR a sovietskeho prvého tajomníka Nikitu Chruščova.

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2

Photos by Filip Jurovatý

1 - Kostol, 2 - Cintorín, 3 - Kalvária, 4-7 - Smolenický zámok

     Zo zámku vedie Zámocká ulica, pozdĺž ihriska hlavnej ulici. Ešte pred pešo-túrou k vzdialenej železničnej stanici vedie odbočka do ulice Za bránou kde je Kaplnka sv. Rócha s cintorínom. Tadiaľto som sa vybral popri továrni Chemolaku k vlakovej zastávke Smolenice, odkiaľ mi išiel priamy spoj do Senice.

2 komentáre: