Translate

sobota 31. decembra 2016

Retro Panoramio: #10 Slovenské hrady


     Najlepšie na záver. Mojou láskou sú hrady ❤ Takisto je mojou láskou Slovensko! A pretouu najkrajším spojením na mojich výletoch boli výlety po slovenských hradoch, a že ich máme na Slovensku neúrekom! Dokonca sme prvá krajina na svete na počet obyvateľov k počtu hradov!
     Skorej než sa pustím do tohto rozsiahleho fotočlánku musíme si zadefinovať o čom tento článok bude. Pojem Slovensko definovať je zbytočné, avšak čo všetko sa dá predstaviť pod pojmom hrad?     Pôvod slova (etymológia) hrad vychádza zo staroslovanského základu grad. Slovo grad, označovalo opevnené sídlo, preto dnes tento pojem v juhoslovanských krajinách znamená mesto a nie hrad. V západnej, rímskej, civilizácii pojem označujúci tento objekt vychádza z latinského castrum. V angličtine sa slovo skomolilo na castle, v taliančine castello, v španielčine castillo, v rumunčine castel. Tento slovotvorný základ z latinčiny prešiel aj do slovenčiny ale v iných formách a význame ako hrad. Z jednej verzie slova castrum - der Kastell, kastély - sa vyvinuli dve slovenské slová kaštieľ a kostol (v druhých jazykoch slovo kostol je totožné so slovom cirkev - church, templom, église, Kirche). Medzníkom medzi hradom a kaštieľom boli zámky - Schloss, termín sa začal používať v období renesancie. Posledný pojem, ktorý súvisí s hradmi je jeho rozpadnutá verzia, čiže zrúcanina alebo ruina.
Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý
1 - Beckov, 2 - Bratislava, 3 - Devín, 4 - Pajštún, 5 - Dračí Hrádok, 6 - Biely Kameň, 7 - Česklís (Bernolákovo), 8 - Dievči hrad, 9 - Pevnosť Komárno, 10 - Červený Kameň, 11 - Plavecký hrad, 12 - Ostrý Kameň, 13 - Smolenice, 14 - Korlátko, 15 - Dobrá Voda, 16 - Holíč, 17 - Branč, 18 - Čachtice, 19 - Tematín, 20 - Topoľčanský hrad, 21 - Nitra, 22 - Oponice, 23 - Gýmeš, 24 - Hrušov

     Už sme si vysvetlili rozdiely medzi podobnými výrazmi ale ako taký hrad vyzera(l)? Hrady počas storočí často menili svoju tvár a taktiež záviselo, kde sa nachádzal.  Podľa prvého (časového) kritéria boli prvé hrady drevené. K prestavbe na kamenné hrady na našom území došlo za vlády Bela IV., keď do našej krajiny vpadli Tatári v rokoch 1241-42 (preto väčšina hradov bola postavená v 13. storočí). Kamenný hrad zdôrazňoval  často vo svojom názve, že je z kameňa a to buď nemeckým výrazom Stein alebo maďarským Kő. Z toho dôvodu výraz Rotenstein, Vöröskő a Červený Kameň znamenajú to isté. Na Slovensku by sme našli len jeden tehlový hrad a tohrad Parič v Trebišove, keďže kameňa bolo vade dostatok a tehly boli drahšie. Keď obdobie gotiky ustúpilo renesancii hrady sa začali meniť na zámky, paláce, ale stále si držali svoj obranný, politický účel alebo pustli. Dôvod pustnutia bol jednoduchý, často sa hrady nachádzali na neprístupnom mieste, rozpadali sa, boli na nich nevyhovujúce podmienky, preto si šľachta postavila v blízkosti kaštieľ (Oponice). Druhé kritérium výzoru hradu záviselo od jeho polohy. Kráľovské sídla boli rozsiahle ako bol Bratislavský hrad, keď tu panovala Mária Terézia. Taktiež niektoré hrady boli sídlami žúp, stolíc alebo na hradoch sídlili dobové úrady (Oravský hrad, Modrý Kameň). Na Slovensku je však väčšina hradov strážnych (niekedy to vyplýva priamo z názvu Strečno - strážiť) tie sa nachádzali na skalách ale museli byť aj v nížine. V nížine, doline bolo najprirodzenejšie miesto k obrane pri vode, preto sa nazývali vodnými hradmi (Budatín, Sereď). V neskoršom období obrannú funkciu na nížinách vystriedali pevnosti. Špecifikom sú hrady v banských oblastiach (Banská Bystrica, Kremnica, Starý Zámok). Objekty na prvý pohľad hrady nepripomínajú, skorej to sú opevnené kostoly s pár palácmi.

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý

1 - Slovenská Ľupča, 2 - Banská Bystrica, 3 - Levice, 4 - Živánska veža, 5 - Sivý Kameň, 6 - Bojnice, 7 - Uhrovský hrad, 8 - Trenčín, 9 - Ilava, 10 - Košeca, 11 - Vršatec, 12 - Lednica, 13 - Považský hrad, 14 - Bytča, 15 - Súľov, 16 - Hričov, 17 - Lietava, 18 - Budatín, 19 - Strečno, 20 - Starhrad, 21 - Oravský hrad, 22 - Liptovský hrad, 23 - Likava, 24 - Liptovský Hrádok


     Ak si otvoríte priloženú mapku, zistíte, že som na nej zaznačil objekty tromi farbami. Nájdete tu sprístupnené hrady - čiže tie, kde platíte vstupné, potom tie kde neplatíte a na záver ešte sú tam kláštory a to najmä z toho dôvodu, že v období tureckej okupácie veľa z nich sa prestavalo a malo obranný charakter. Ďalej si na mapke všimnite či špendlík má vo vnútri krúžok - vtedy som hrad ešte nenavštívil ale nemá a teda som si úspešne rozšíril svoju fotozbierku. Ku dňu vydania článku som stihol prejsť približne 72 slovenských hradov a podobných opevnení najmä zo západného a stredného Slovenska. 

Insert title here
  • Popisok 1
  • Popisok 2
Photos by Filip Jurovatý

1 - Stará Ľubovňa, 2 - Kežmarok, 3 - Markušovce, 4 - Turňa nad Bodvou, 5 - Košický hrad, 6 - Slanec, 7 - Parič (Trebišov), 8 - Veľký Kamenec, 9 - Csonkavár (Kráľovský Chlmec), 10 - Krásna Hôrka, 11 - Fiľakovo, 12 - Halič, 13 - Divín, 14 - Vígľaš, 15 - Zvolen, 16 - Pustý hrad, 17 - Šášov, 18 - Revište, 19 - Kremnica, 20 - Dobrá Niva, 21 - Starý Zámok, 22 - Nový Zámok, 23 - Bzovík, 24 - Modrý Kameň


     Do budúcna by som rád prešiel najradšej všetky body mapy. No veľa z bodov je takmer zaniknutých hradov, tak by som rád videl aspoň 18 vybratých miest. Medzi ne určite patria Spišský hrad, Hrad Krásna Hôrka, Červený kláštor, Plaveč, Zborov, Viniansky hrad, Jasenov, Brekov, Čičva, Kapušanský hrad, Kláštorisko, Muráň, Šomoška, Čabraď, Sitno, Sklabiňa, Zniev a Blatnica.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára